Jak obliczyć średnie przyspieszenie


W celu obliczenia przyspieszenia dvyhayuschehosya obiektu traktowane jako zmiany prędkości i kierunku zmian. Możesz znaleźć średnie przyspieszenie w celu określenia średniej prędkości obiektu w czasie. Przyspieszenie jest ważną wielkością w fizyce, więc można dowiedzieć się, jak znaleźć średnie przyspieszenie, przeczytaj artykuł do końca.

Kroki


Część 1 3: Wytwarzanie


  Jak obliczyć średnie przyspieszenie
 1. Weź ołówek i papier.

 2. Jak obliczyć średnie przyspieszenie
 3. Weź kalkulator. To pozwala uzyskać dokładne wyniki z wartościami po przecinku, a nie tylko przybliżoną skalę.

 4. Jak obliczyć średnie przyspieszenie
 5. Identyfikacyjny potrzebna do obliczania wielkości fizycznych. Zwraca uwagę na znaczenie, na przykład prędkości wektorowej, czas i prędkość.

Part 2 3: Oznaczanie wektora prędkości

  Jak obliczyć średnie przyspieszenie
 1. Określić początkowe i końcowe punkty wektora prędkości obiektu. Upewnij się, że nie mylić wektora prędkości i prędkość obiektu.
  • Prędkość - jest skalarem, innymi słowy, jak szybko obiekt przemieszczany. Wektor prędkości - ilość wektora, który pokazuje prędkość obiektu względem pewnego punktu. Jeżeli element powraca do punktu wyjścia - nie ma wektora prędkości, ponieważ nie przejść od tego punktu.


  Część 3 z 3: wzór na obliczenie średniego przyspieszenia

   Jak obliczyć średnie przyspieszenie
  1. Zapisz wzór na obliczanie średniej przyspieszenie. Jest to w następujący sposób: średnie przyspieszenie = zmiana prędkości / zmiany w czasie.

  2. Jak obliczyć średnie przyspieszenie
  3. Zebrać informacje niezbędne do obliczenia: Początkowa wartość wektora prędkości, ostateczna wartość wektora prędkości i ruchu obiektu, w godzinach lub minutach. Upewnić się, że te wartości są wyrażone w takich samych jednostkach miary, taką jak metrów na sekundę.
   • Jeśli wartość prędkości i czasu w różnych jednostkach (np wektora prędkości na m / s, a czas w minutach), trzeba będzie przekonwertować je do tej samej jednostki miary przez pomnożenie lub podzielenie wartości przez tłumaczenia odpowiedni współczynnik (mniej lub bardziej) ,

   • Czas trwa zwykle w ciągu kilku minut lub godzin. Jednak, być może trzeba będzie liczyć czas, jeśli zasikaly jego granic.


   • Jak obliczyć średnie przyspieszenie
   • Umieścić wartość w formule. Napisz wzoru: Średnia przyspieszenie = (ostateczny wektor - prędkość początkowa prędkość vector) / czas trwania nagrania.
    • Na przykład, jeśli obiekt porusza się przez 15 sekund przy prędkości początkowej 0 a końcowym 4 m / s, średnia przyspieszenia = (4 m / s - 0 m / s) / 15 sek.


    • Jak obliczyć średnie przyspieszenie
    • Uzyskaj odpowiedź.
     • W naszym przykładzie, odpowiedź od 0,26 m / s ^ 2 odpowiedź jest rejestrowana w metrach na sekundę do kwadratu.


     Co trzeba

     • Znajomość fizyki

     • Papier i ołówek

     • Kalkulator

     • Początkowa wartość wektora prędkości

     • Łączna wartość wektora prędkości

     • Czas ruchu